Hierdie bepalings en voorwaardes is die kontrak tussen u en Stylvol (“ons”, “ons”, ens.). Deur ons webwerf te besoek of te gebruik, of deur ons dienste aan te meld, stem u in om deur hulle gebind te wees. 

Ons is Stylvol, [‘n maatskappy wat in Suid-Afrika geregistreer is U is: Enigiemand wat ons webwerf gebruik. 

Lees hierdie ooreenkoms aandagtig deur en stoor dit. As u nie daarmee saamstem nie, moet u ons webwerf onmiddellik verlaat. Dit is die ooreengekome voorwaardes 1. Definisies 
‘Inhoud’ beteken die tekstuele, visuele of gehoor inhoud wat as deel van u ervaring op ons webwerf voorkom. Dit kan onder meer die volgende insluit: teks, beelde, klanke, video’s en animasies. Dit bevat inhoud wat deur u geplaas is. “Intellektuele Eiendom” 
beteken intellektuele eiendom wat ons besit, van alle soorte, hetsy geregistreer of geregistreer in enige land, met inbegrip van intellektuele eiendom van soorte wat na vandag ontstaan; en dit sluit onder meer patente, handelsmerke, ongeregistreerde merke, ontwerpe, kopiereg, sagteware, domeinnaam, ontdekkings, skeppings en uitvindings in, sowel as alle regte wat aan daardie regte ontleen is. 
“Ons webwerf” beteken enige webwerf of diens wat ontwerp is vir elektroniese toegang deur mobiele of vaste toestelle wat deur ons besit of bedryf word. Dit bevat alle webblaaie wat deur ons beheer word. 
“Pos” beteken om enige inhoud of materiaal van enige aard op of op ons webwerf op enige manier te plaas. “Dienste” beteken al die dienste wat beskikbaar is op ons webwerf, hetsy dit gratis of betaalbaar is.
‘Besoeker’ beteken elkeen wat ons webwerf besoek. 

2. Die interpretasie In hierdie ooreenkoms, tensy die samehang anders vereis, is: 
2.1. ‘n verwysing na ‘n persoon sluit ‘n menslike individu, ‘n korporatiewe entiteit en enige organisasie in wat as ‘n eenheid bestuur word.
2.2. ‘n verwysing na ‘n persoon bevat verwysing na die persoon se opvolgers, regsverteenwoordigers, toegelate opdragte en enige persoon aan wie regte en verpligtinge oorgedra of geslaag word as gevolg van ‘n samesmelting, verdeling, heropbou of ander reorganisasie waarby daardie persoon betrokke is. 
2.3. in die konteks van toestemming, “mag nie” in verband met ‘n handeling van u, beteken “moet nie”. 
2.4. die opskrifte na die paragrawe en skedules (indien enige) by hierdie ooreenkoms word slegs vir gemak geplaas en beïnvloed nie die interpretasie nie. 2.5. enige ooreenkoms deur een van die partye om nie iets te doen of weg te laat nie, sluit ‘n verpligting in om nie toelaat dat iemand anders dieselfde ding doen of weglaat nie; 
2.6. ‘n verwysing na ‘n handeling of regulasie bevat ‘n nuwe wet met wesenlik dieselfde bedoeling as die handeling of regulasie waarna verwys word. 
2.7. hierdie ooreenkoms word slegs in die Engelse taal gemaak. As daar ‘n konflik tussen die Engelse weergawe van hierdie ooreenkoms en enige weergawe of vertaling van hierdie ooreenkoms in enige ander taal is, sal die Engelse taal seëvier. 

3. Kontrakgrondslag 
3.1. Ons bied nie die dienste in alle lande aan nie. Ons kan weier om die dienste te lewer as u in ‘n land woon waar ons nie dien nie. 
3.2. Met die aangaan van hierdie kontrak het u nie staatgemaak op enige voorstelling of inligting uit enige bron nie, behalwe die definisie en uitleg van die dienste wat op ons webwerf gegee word.
3.3. Onderhewig aan hierdie bepalings en voorwaardes, stem ons in om sommige of al die dienste wat op ons webwerf beskryf word, te voorsien teen die pryse wat ons van tyd tot tyd hef. 
3.4. Sommige van ons dienste is nou of kan in die toekoms beskikbaar wees slegs onder addisionele voorwaardes. Hierdie voorwaardes sal op ons webwerf uiteengesit word. U stem nou in dat as u kies om van so ‘n diens gebruik te maak, die toepaslike bepalings deel van hierdie ooreenkoms sal word. 
3.5. U erken dat u presies verstaan ​​wat by die dienste ingesluit is en dat u oortuig is dat die dienste geskik en bevredigend is vir u vereistes; 
3.6. Vir sovêr ons die gebruik van ons intellektuele eiendom toelaat, verleen ons u ‘n lisensie, beperk tot die voorwaardes in hierdie ooreenkoms uiteengesit. 3.7. Ons kontrak met u en u lisensie duur [een jaar vanaf die datum van aanvang / betaling]. Enige voortsetting deur ons of deur u na verstryking van [een jaar] is ‘n nuwe kontrak onder die voorwaardes wat dan op ons webwerf geplaas word. U voortgesette gebruik van ons dienste daarna sal deur u as die aanvaarde diens, stelsel en / of voorwaardes aanvaar word. 
3.8. Die kontrak tussen ons ontstaan ​​wanneer ons die betaling van u diens ontvang. OF 
3.9. Die kontrak tussen ons ontstaan ​​eers wanneer ons aan u skryf om te bevestig dat ons instem om die diens wat u wil hê, aan u te lewer. U betaling skep nie ‘n kontrak nie. As ons weier om ‘n diens te lewer, sal ons u geld onmiddellik op u kredietkaart terugstuur. 
3.10. As ons u gratis toegang gee tot ‘n diens of funksie op ons webwerf wat normaalweg ‘n gelaaide funksie is, en dat die diens of funksie gewoonlik onderhewig is aan bykomende kontraktuele voorwaardes, stem u nou in dat u die voorwaardes nakom. 
3.11. Ons kan hierdie ooreenkoms en / of die manier waarop ons die dienste lewer te eniger tyd verander. As ons dit doen: 3.11.1 Die verandering sal in werking tree wanneer ons dit op ons webwerf plaas. 3.11.2 U stem in om gebind te wees deur enige veranderinge. As u nie instem om deur hulle gebind te word nie, moet u nie ons webwerf of die dienste gebruik nie.
OF 3.11.3 Ons sal u van die verandering kennis gee. As u nie die verandering aanvaar nie, sal ons die geld wat u vir die diens betaal het sedert die datum van die verandering terugbetaal. 3.11.4 As u in die toekoms enige betaling vir dienste maak, doen u dit onder die voorwaardes wat op daardie tydstip op ons webwerf geplaas is. 

4. U rekening en persoonlike inligting 
4.1. As u ons webwerf besoek, aanvaar u verantwoordelikheid vir enige aksie wat u doen deur iemand wat u naam, rekening of wagwoord gebruik. U moet alle nodige stappe doen om te verseker dat die wagwoord vertroulik en veilig gehou word, en ons moet ons onmiddellik in kennis stel indien u enige rede het om te glo dat u wagwoord aan iemand anders bekend geword het, of die wagwoord is, of waarskynlik sal wees , op ‘n ongemagtigde manier gebruik word. 
4.2. U stem saam dat u akkurate, opgedateerde en volledige inligting oor uself verskaf het. Ons is nie verantwoordelik vir enige foute as gevolg van die onakkurate inligting nie. 
4.3. U stem in om ons in kennis te stel van enige veranderinge in u inligting sodra dit plaasvind. As u dit nie doen nie, kan ons u rekening beëindig. 

5. Stylvol inteken voorwaardes 
5.1. Besonderhede van die koste en voordele van Stylvol-inskrywing word op ons webwerf uiteengesit en dienooreenkomstig van tyd tot tyd bygewerk. 
5.2. Betaling vir ‘n Stylvol-intekening is vir ‘n vasgestelde periode. 
5.3. U hoef nie stappe te neem om hiervoor aansoek te doen nie. Deur die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes, beveel ons ons aan u onmiddellike toegang te verleen. U weet dat u daardeur nie geregtig is op ‘n terugbetaling nie. 
5.4. Afgesien van u kansellasie-reg, sal die beëindiging van Stylvol-intekening deur hierdie kontrak in paragraaf 15 hieronder gereguleer word. 
5.5. Ons behou die reg voor om die Stylvol-inteken-reëls of -stelsel te verander en om die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms te eniger tyd sonder kennisgewing te verander. U voortgesette gebruik van die Stylvol-diens na sodanige wysigings word as ‘n aanvaarding van u beskou die bepalings van die gewysigde ooreenkoms. Die bepalings wat op u van toepassing is, is dié wat hier op ons webwerf geplaas word op die dag waarop u op ons webwerf inteken.

 6. Die prys 
6.1. Die pryse betaalbaar vir dienste word duidelik op ons webwerf uiteengesit. 6.2. Die prys wat vir enige dienste gehef word, kan van land tot land verskil. U is moontlik nie geregtig op die laagste prys nie, tensy u in die land in aanmerking kom. 
6.3. Pryse is ingesluit alle toepaslike belasting op toegevoegde waarde of ander belasting. 
6.4. As u vir ‘n intekeningdiens inteken, sal die betaling moontlik nie ander dienste dek nie, waarvoor ons u sal vra om óf by te voeg tot u intekening óf deur ‘n enkele betaling. 

7. Hernuwings-betalings 
7.1. Ten minste vier weke voor die verstryking van die periode, waarvoor u betaal het, sal ons u ‘n boodskap aan u laaste e-posadres stuur om u te vertel dat u intekening en lisensie om die dienste te gebruik binnekort verval en u uitnooi om te hernu . ‘N Faktuur vir die nuwe periode word ingesluit. 
7.2. Op enige tydstip voordat u intekening verstryk, kan u die [My Rekening-afdeling] op ons webwerf gebruik om toegang tot u persoonlike inligting te verkry en [u vereistes vir dienste te verander of] hernuwing te kanselleer. 
7.3. Na verstryking van u Stylvol-inskrywing, sal ons outomaties die betaling van u kredietkaart van die bedrag wat op die faktuur gespesifiseer is, vroeër betaal en bevestig die hernuwing van u Stylvol-intekening vir ‘n verdere periode deur aan u ‘n e-posboodskap te stuur. 
7.4. Onderhewig aan die vorige subparagraaf, kan u intekening binne [15] dae kanselleer na die datum waarop ons die hernuwing van u Stylvol-intekening bevestig. As u dit doen, sal ons u intekening-koste binne [15 dae] na ontvangs van hierdie versoek terugbetaal. 
7.5. Behalwe die beperking hierbo uiteengesit, is Stylvol-intekening nie terugbetaalbaar nie en kan nie oorgedra word nie.

8. Sekuriteit van u kredietkaart Ons sorg dat u webwerf veilig is vir u gebruik. 8.1. Kaartbetalings word nie verwerk op ‘n bladsy wat deur ons beheer word nie. Ons gebruik een of meer aanlyn betaling diensverskaffers wat u kaart- of bankrekening-besonderhede in ‘n veilige omgewing sal enkripteer.
8.2. As u ons gevra het om u kredietkaartbesonderhede vir u volgende aankoop of intekening te onthou, sal ons u betalingsbesonderhede veilig op ons stelsels stoor. Hierdie besonderhede sal ten volle geïnkripteer word nie en slegs gebruik word om u outomatiese maandelikse betalings of ander transaksies wat u aangegaan het, te verwerk. 

9. Hoe ons u inhoud hanteer 
9.1. Ons privaatheidsbeleid is sterk en presies. Dit voldoen volledig aan die huidige privaatheidswetgewing wat by [skakel na privaatheidsbeleid] is. 
9.2. As u inhoud op enige openbare gebied van ons webwerf plaas, word dit in die openbare domein beskikbaar. Ons het geen beheer oor wie dit sien of wat iemand daarmee doen nie. 
9.3. Selfs al is toegang tot u teks agter ‘n gebruikersregistrasie, bly dit effektief in die openbare domein omdat iemand slegs moet registreer en aanmeld om toegang daartoe te kry. U moet dus vermy om onnodige vertroulike inligting te plaas. 
9.4. Ons het die vryheid nodig om ons dienste en u eie gebruik daarvan te kan openbaar. U gee ons dus nou onherroeplik die reg en lisensie om enige inhoud wat u op ons webwerf, in openbare domeine en in enige medium plaas, te redigeer, te kopieer, te publiseer, te versprei, te vertaal en andersins te gebruik. U verklaar en waarborg dat u gemagtig is om al die regte te verleen. 
9.5. Ons sal die lisensie slegs gebruik vir kommersiële doeleindes van die besigheid van ons webwerf en sal ophou om dit te gebruik na ‘n kommersieel redelike tyd. 
9.6. U stem in om afstand te doen van u reg om outeursreg te eis, en u reg om beswaar te maak teen enige verdraaiing, verminking of ander wysiging van u werk soos bepaal in die Copyright Act 1978.
9.7. [U mag ons nou onherroeplik toestaan ​​om terugvoering, kommentaar en graderings oor u aktiwiteit via ons webwerf te publiseer, selfs al is dit lasterlik of krities]. 
9.8. As u inhoud van enige aard plaas, sal u nie die eienaarskap van die outeursreg daarin verander nie. Ons het geen aanspraak daarop nie en ons sal nie u regte vir u beskerm nie. 
9.9. U verstaan ​​dat u persoonlik verantwoordelik is vir u verbreking van iemand anders se intellektuele eiendomsreg, laster, of enige wet wat mag voorkom as gevolg van enige inhoud wat deur u geplaas is. 
9.10. U aanvaar alle risiko’s en verantwoordelikheid om te bepaal of enige inhoud in die openbare domein is en nie vertroulik is nie. 
9.11. Stel ons asseblief in kennis van enige sekuriteits-oortreding of ongemagtigde gebruik van u rekening. 
9.12. [Ons versoek nie idees of teks vir verbetering van ons diens nie, maar as u materiaal van enige aard aan ons stuur, word u geag ‘n lisensie aan ons te verleen om dit te gebruik in die bepalings uiteengesit in subparagraaf [vyf / nommer] hierbo]. 

10. Beperkings op wat u op ons webwerf mag plaas Ons nooi u uit om op verskillende maniere en vir verskillende doeleindes inhoud op ons webwerf te plaas. Ons moet u gebruik van ons webwerf reguleer om ons besigheid en ons personeel te beskerm, om ander gebruikers van ons webwerf te beskerm en om die wetgewing na te kom. Hierdie bepalings is van toepassing op alle gebruikers van ons webwerf. Ons onderneem nie om elke artikel wat gepos word te modereer of na te gaan nie, maar ons beskerm wel ons besigheid kragtig. As ons glo dat Content geplaas die wet oortree, sal ons ten volle saamwerk met die wetstoepassings-owerhede op enige manier wat ons kan. U stem saam dat u niemand anders sal gebruik of toelaat om ons webwerf te gebruik om inhoud te plaas of enige aktiwiteit te onderneem wat: 
10.1. onwettig wees, of geneig is om ‘n ander persoon aan te spoor om ‘n misdaad te pleeg; 
10.2. bestaan ​​uit kommersiële klank-, video- of musieklêers; 
10.3. obseen, aanstootlik, dreigend, gewelddadig, kwaadwillig of lasterlik wees; 10.4. seksueel eksplisiet of pornografies wees;
10.5. waarskynlik iemand sal mislei of gebruik word om iemand te verpersoonlik, of om u identiteit, ouderdom of verbondenheid met iemand verkeerd voor te stel; 10.6. vra of versamel wagwoorde of ander persoonlike inligting van ‘n ander gebruiker sonder sy toestemming, en plaas ook nie onnodige persoonlike inligting oor jouself nie; 
10.7. gebruik word om goedere of dienste te verkoop of vir enige ander kommersiële gebruik wat nie deur ons, vir jouself of vir enige ander persoon bedoel is nie. Voorbeelde hiervan is: die stuur van privaat boodskappe met ‘n kommersiële doel, of die versameling van inligting met die bedoeling om dit aan ‘n derde party te gee vir sy kommersiële gebruik; 
10.8. sluit niks anders in as woorde nie (dit wil sê dat u geen simbole of foto’s sal insluit nie), behalwe ‘n foto van uself in u profiel op die plek wat ons aanwys; 
10.9. die verskaffing van ongemagtigde kopieë van die kopiereg van ‘n ander persoon te fasiliteer; 
10.10. skakel na enige van die materiaal wat in hierdie paragraaf gespesifiseer word; 
10.11. Plaas buitensporige of herhaalde boodskappe buite die onderwerp aan enige forum of groep; 
10.12. die stuur van ongeskikte kommunikasie of inhoud aan iemand onder die ouderdom van 18. 

11. U plasing: beperkte inhoud In verband met die beperkings hieronder uiteengesit, mag ons ‘n plasing wat nie aan hierdie bepalings voldoen nie, weier of wysig of verwyder. Benewens die beperkings hierbo uiteengesit, mag ‘n plasing nie die volgende bevat nie: 
11.1. hiperskakels, anders as wat spesifiek deur ons gemagtig is; 
11.2. sleutelwoorde of woorde wat herhaal word, wat nie van toepassing is op die inhoud wat geplaas is nie. 
11.3. die naam, logo of handelsmerk van enige ander organisasie as die van u of u kliënt. 
11.4. onakkurate, onwaar of misleidende inligting.

12. Verwydering van aanstootlike inhoud 
12.1. Om twyfel te vermy, word hierdie paragraaf gerig aan enige persoon wat vir enige doel op ons webwerf kom. 
12.2. Ons is nie verplig om die aktiwiteit van ‘n besoeker of kliënt vir enige doel te monitor of aan te teken nie, en ons aanvaar ook geen verantwoordelikheid om die internet verwante aktiwiteite te monitor of te polisieer nie. Ons kan dit egter doen sonder om dit aan u te ken en sonder om u ‘n rede te gee. 
12.3. As u aanstoot neem deur enige inhoud, is die volgende prosedure van toepassing: 12.3.1 U eis of klagte moet by ons ingedien word in die vorm wat op ons webwerf beskikbaar is, of dieselfde inligting bevat as wat in ons vorm gevra is. Dit moet per pos of per e-pos aan ons gestuur word. 
12.3.2 sal ons die aanstootlike inhoud verwyder sodra ons redelik kan; 
12.3.3 nadat ons kennisgewing van ‘n eis of klagte ontvang het, sal ons ondersoek instel na sovêr ons alleen besluit; 
12.3.4 ons mag die inhoud waaroor u gekla het of nie weer installeer nie, weer installeer. 
12.4. Ten opsigte van enige klagte wat u of iemand namens u maak, hetsy ons vorm van klagte gebruik al dan nie, gee u nou onherroeplik ‘n lisensie vir die publikasie van die klagte en alle daaropvolgende korrespondensie en kommunikasie, sonder beperking. 
12.5. U stem nou in dat indien u ‘n klag op u of lustige wyse indien, u die koste van ons ondersoek, insluitend regskoste, indien enige, aan ons sal terugbetaal. 
13. Veiligheid van ons webwerf As u ons webwerf oortree, sal ons regstappe teen u neem. U stem nou in dat u nie en sal toelaat dat enige ander persoon: 
13.1. verander, kopieer of beskadig of veroorsaak onbedoelde effek op enige gedeelte van ons webwerf, of enige sagteware wat daarin gebruik word. 
13.2. skakel na ons webwerf op enige manier wat sou veroorsaak dat die voorkoms of aanbieding van ons webwerf anders is as wat gesien sou word deur ‘n gebruiker wat ons webwerf besoek deur die URL in ‘n standaard blaaier in te tik; 
13.3. enige deel van ons webwerf aflaai sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming; 
13.4. enige produk- of dienslyste, beskrywings of pryse te versamel of te gebruik; 
13.5. versamel of gebruik enige inligting verkry vanaf of oor ons webwerf of die inhoud, behalwe soos bedoel deur hierdie ooreenkoms; 
13.6. versamel, kopieer of dupliseer op enige wyse enige van die inhoud of inligting wat op ons webwerf beskikbaar is, behalwe soos toegelaat deur hierdie ooreenkoms of soos redelikerwys nodig is vir u gebruik van die dienste; 
13.7. enige aanmeld bewyse op ons webwerf met ‘n derde party te deel; 
13.8. Ondanks bogenoemde voorwaardes verleen ons u nou ‘n lisensie om: 
13.8.1 ‘n hiperskakel na ons webwerf te skep met die doel om ‘n belangstelling vir ons albei te bevorder. U kan dit doen sonder spesifieke toestemming. Hierdie lisensie is onderhewig daaraan dat u ons of enige produk of diens nie op ‘n vals, misleidende, neerhalende of andersins aanstootlike manier vertoon nie. U mag geen logo of ander eie grafiese of handelsmerk van ons as deel van die skakel gebruik sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming nie. 
13.8.2 u mag die teks van enige bladsy kopieer vir u persoonlike gebruik in verband met die doel van ons webwerf of ‘n diens wat ons lewer. 

14. Berging van data 
14.1. Ons mag van tyd tot tyd ‘n beperking stel vir die aantal boodskappe wat u via die Diens mag stuur, berg of ontvang. Ons kan boodskappe wat die limiet oorskry, uitvee. Ons sal u kennis gee van enige verandering aan u limiet, behalwe in ‘n noodgeval. 
14.2. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die uitvee of versuim om e-pos of ander boodskappe te berg of af te lewer nie. 
14.3. U aanvaar dat ons nie teenoor u aanspreeklik kan wees vir die verwydering of versuim om aan u te lewer nie. 
14.4. Ons handhaaf redelike prosedures vir algemene rugsteun van data vir ons eie doeleindes, maar ons gee geen waarborg dat u data gestoor sal word nie 
gerugsteun [in enige spesifieke omstandighede, tensy ons skriftelik spesifieke kontraktuele reëlings met u getref het]. 

15. Beëindiging 
15.1. Hierdie ooreenkoms eindig op die verstryking van [tyd / datum / u intekening]. 
15.2. U kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd om welke rede ook al beëindig, met onmiddellike effek. U kan die ooreenkoms beëindig deur dit per pos of per e-pos aan ons te stuur, óf deur die vorm op ons webwerf in te vul en in te dien. Ons behou die reg voor om die geldigheid te kontroleer van enige versoek om u intekening te beëindig. 
15.3. Ons kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd om welke rede ook al beëindig, met onmiddellike effek deur u per pos of e-pos daarvan in kennis te stel. 
15.4. Beëindiging deur een van die partye het die volgende gevolge: 
15.4.1 u reg om die dienste te gebruik onmiddellik ophou; 
15.4.2 ons is nie verplig om ongelees of ongestuurde boodskappe aan u of enige derde party te stuur nie; 
15.5. In die geval van sodanige beëindiging deur ons, sal ons binne sewe dae die restant van u inskrywing vir enige diens pro rata terugbetaal, pro rata met verloop van tyd. 
15.6. Daar sal geen heruit betaling of krediet gemaak word as die diens beëindig word as gevolg van u oortreding van die bepalings van hierdie ooreenkoms nie. 15.7. Ons behou die reg om, na goeddunke, enige en alle gedeeltes van die dienste wat aan u verskaf word, te beëindig, sonder om u gelde wat u betaal het, terug te betaal indien ons na ons goeddunke besluit dat u nie die bepalings hiervan nakom nie. ooreenkoms. 

16. Onderbreking aan dienste 
16.1. As ons nodig is om die dienste te onderbreek, sal ons u redelik kennis gee waar dit moontlik is, en wanneer ons oordeel dat die afsny-tyd dit regverdig om dit aan u te vertel. 
16.2. U erken dat die dienste om baie redes buite ons beheer ook onderbreek kan word.
16.3. U stem saam dat ons nie teenoor u aanspreeklik is vir enige verlies, wat voorsienbaar is of nie, voortspruitend uit enige onderbreking aan die Dienste. 
17. Intellektuele eiendom U stem saam dat u te alle tye die volgende sal doen: 17.1. doen niks wat die waarde van ons intellektuele eiendom doen of verminder of ons eienaarskap daarvan uitdaag nie. 
17.2. ons in kennis stel van enige vermoedelike inbreuk op die intellektuele eiendom; 
17.3. wat sagteware betref wat deur u beskikbaar gestel of toeganklik gemaak word, sal u nie: 
17.3.1 ‘n deel van die kode kopieer of wysig; 
17.3.2 dit gebruik op enige manier wat nie deur hierdie ooreenkoms verwag word nie; 
17.3.3 toegang daartoe gee aan enige ander persoon as u, die lisensiehouer in hierdie ooreenkoms; 
17.3.4 inligting op enige manier aan enige ander persoon of in die algemeen verskaf. 
17.4. gebruik nie die Intellektuele Eiendom nie, behalwe direk in ons belang. 

18. Voorwaardes en beperking van aanspreeklikheid 
18.1. Die wet verskil van land tot land. Hierdie paragraaf is van toepassing sovêr die toepaslike wet dit toelaat. 
18.2. Alle implisiete voorwaardes, waarborge en voorwaardes word uitgesluit van hierdie ooreenkoms. As ‘n geïmpliseerde voorwaarde, lasbrief of termyn in enige jurisdiksie nie uitgesluit kan word nie, word hierdie subparagraaf geag verklein te wees, slegs in die mate wat nodig is om die spesifieke voorwaarde, waarborg of termyn vry te stel. 
18.3. Ons webwerf en ons dienste word net soos dit aangebied word. Ons gee geen waarborg dat die diens sal wees nie: 
18.3.1 nuttig vir u; 
18.3.2 van bevredigende gehalte;
18.3.3 geskik is vir ‘n spesifieke doel; 
18.3.4 beskikbaar of toeganklik, sonder onderbreking of sonder fout. 
18.4. Ons eis geen kundige kennis in enige vak nie. Ons ontneem enige verpligting of aanspreeklikheid teenoor u wat direk of indirek voortspruit uit inligting wat u op ons webwerf neem. 
18.5. Ons gee geen waarborg of waarborg nie en aanvaar geen wetlike verantwoordelikheid vir: 
18.5.1 akkuraatheid van enige inhoud of die indruk of effek wat dit lewer; 18.5.2 lewering van inhoud, materiaal of enige boodskap; 
18.5.3 privaatheid van enige transmissie; 
18.5.4 derdeparty-advertensies wat op ons webwerf of deur die dienste geplaas word; 
18.5.5 die gedrag, hetsy aanlyn of aflyn, van enige gebruiker van ons webwerf of die dienste; 
18.5.6 mislukking of wanfunksionering van rekenaarhardeware, sagteware of tegniese toerusting of stelsel wat direk of indirek aan u gebruik van die dienste gekoppel is; 
18.5.7 enige handeling of versuim van iemand of die identiteit van iemand wat homself aan ons voorstel via ons webwerf; 
18.5.8 enige aspek of kenmerk van dienste wat op ons webwerf geadverteer word; 18.6. stem u in dat onder ons omstandighede waar ons teenoor u aanspreeklik is, die limiet van ons aanspreeklikheid die bedrag is wat u aan ons betaal het in die onmiddellik voorafgaande [12] maande periode vir die betrokke dienste. 
18.7. Behalwe in geval van dood of persoonlike besering, sal ons totale aanspreeklikheid ingevolge hierdie ooreenkoms, hoe dit ook al ontstaan, nie die som van R [bedrag] oorskry nie. Dit geld, ongeag of u saak op kontrak, onregmatigheid of op enige ander regs-basis gebaseer is. 
18.8. Ons is nie aanspreeklik teenoor u vir enige verlies of onkoste wat: 
18.8.1 indirekte of gevolglike verlies; of
18.8.2 ekonomiese verlies of ander verlies aan omset, winste, besigheid of klandisiewaarde, selfs al was dit redelik voorsienbaar, of ons weet dat u dit sou ly. 
18.9. Hierdie paragraaf (en enige ander paragraaf wat ons aanspreeklikheid uitsluit of beperk) is van toepassing op ons direkteure, beamptes, werknemers, subkontrakteurs, agente en geaffilieerde maatskappye sowel as op ons. 
18.10. As u bewus word van enige verbreking van enige bepaling van hierdie ooreenkoms deur enige persoon, vertel ons dit asseblief deur [staatsoptrede vereis]. Ons verwelkom u insette, maar waarborg nie dat u met u oordeel saamstem nie. 

19. U vrywaar ons U stem in om ons te vrywaar teen alle koste, eise en onkoste wat direk of indirek voortspruit uit: 
19.1. u versuim om die wetgewing van enige land na te kom; 
19.2. u verbreking van hierdie ooreenkoms; 
19.3. enige handeling, verwaarlosing of wanbetaling deur enige agent, werknemer, lisensiehouer of kliënt van u; 
19.4. ‘n kontraktuele eis wat voortspruit uit u gebruik van die dienste; 
19.5. ‘n skending van die regte van enige persoon; en vir die doel van hierdie paragraaf stem u in dat die koste van ons bestuur en tegniese tyd behoorlik verhaalbaar is en redelikerwys teen R [bedrag] per uur gewaardeer kan word sonder verdere bewys. 

Hierdie bepalings en voorwaardes is die kontrak tussen u en Stylvol (“ons”, “ons”, ens.). Deur ons webwerf te besoek of te gebruik, of deur ons dienste aan te meld, stem u in om deur hulle gebind te wees. 

Ons is Stylvol, [‘n maatskappy wat in Suid-Afrika geregistreer is U is: Enigiemand wat ons webwerf gebruik. 

Lees hierdie ooreenkoms aandagtig deur en stoor dit. As u nie daarmee saamstem nie, moet u ons webwerf onmiddellik verlaat. Dit is die ooreengekome voorwaardes 1. Definisies 
‘Inhoud’ beteken die tekstuele, visuele of gehoor inhoud wat as deel van u ervaring op ons webwerf voorkom. Dit kan onder meer die volgende insluit: teks, beelde, klanke, video’s en animasies. Dit bevat inhoud wat deur u geplaas is. “Intellektuele Eiendom” 
beteken intellektuele eiendom wat ons besit, van alle soorte, hetsy geregistreer of geregistreer in enige land, met inbegrip van intellektuele eiendom van soorte wat na vandag ontstaan; en dit sluit onder meer patente, handelsmerke, ongeregistreerde merke, ontwerpe, kopiereg, sagteware, domeinnaam, ontdekkings, skeppings en uitvindings in, sowel as alle regte wat aan daardie regte ontleen is. 
“Ons webwerf” beteken enige webwerf of diens wat ontwerp is vir elektroniese toegang deur mobiele of vaste toestelle wat deur ons besit of bedryf word. Dit bevat alle webblaaie wat deur ons beheer word. 
“Pos” beteken om enige inhoud of materiaal van enige aard op of op ons webwerf op enige manier te plaas. “Dienste” beteken al die dienste wat beskikbaar is op ons webwerf, hetsy dit gratis of betaalbaar is.
‘Besoeker’ beteken elkeen wat ons webwerf besoek. 

2. Die interpretasie In hierdie ooreenkoms, tensy die samehang anders vereis, is: 
2.1. ‘n verwysing na ‘n persoon sluit ‘n menslike individu, ‘n korporatiewe entiteit en enige organisasie in wat as ‘n eenheid bestuur word.
2.2. ‘n verwysing na ‘n persoon bevat verwysing na die persoon se opvolgers, regsverteenwoordigers, toegelate opdragte en enige persoon aan wie regte en verpligtinge oorgedra of geslaag word as gevolg van ‘n samesmelting, verdeling, heropbou of ander reorganisasie waarby daardie persoon betrokke is. 
2.3. in die konteks van toestemming, “mag nie” in verband met ‘n handeling van u, beteken “moet nie”. 
2.4. die opskrifte na die paragrawe en skedules (indien enige) by hierdie ooreenkoms word slegs vir gemak geplaas en beïnvloed nie die interpretasie nie. 2.5. enige ooreenkoms deur een van die partye om nie iets te doen of weg te laat nie, sluit ‘n verpligting in om nie toelaat dat iemand anders dieselfde ding doen of weglaat nie; 
2.6. ‘n verwysing na ‘n handeling of regulasie bevat ‘n nuwe wet met wesenlik dieselfde bedoeling as die handeling of regulasie waarna verwys word. 
2.7. hierdie ooreenkoms word slegs in die Engelse taal gemaak. As daar ‘n konflik tussen die Engelse weergawe van hierdie ooreenkoms en enige weergawe of vertaling van hierdie ooreenkoms in enige ander taal is, sal die Engelse taal seëvier. 

3. Kontrakgrondslag 
3.1. Ons bied nie die dienste in alle lande aan nie. Ons kan weier om die dienste te lewer as u in ‘n land woon waar ons nie dien nie. 
3.2. Met die aangaan van hierdie kontrak het u nie staatgemaak op enige voorstelling of inligting uit enige bron nie, behalwe die definisie en uitleg van die dienste wat op ons webwerf gegee word.
3.3. Onderhewig aan hierdie bepalings en voorwaardes, stem ons in om sommige of al die dienste wat op ons webwerf beskryf word, te voorsien teen die pryse wat ons van tyd tot tyd hef. 
3.4. Sommige van ons dienste is nou of kan in die toekoms beskikbaar wees slegs onder addisionele voorwaardes. Hierdie voorwaardes sal op ons webwerf uiteengesit word. U stem nou in dat as u kies om van so ‘n diens gebruik te maak, die toepaslike bepalings deel van hierdie ooreenkoms sal word. 
3.5. U erken dat u presies verstaan ​​wat by die dienste ingesluit is en dat u oortuig is dat die dienste geskik en bevredigend is vir u vereistes; 
3.6. Vir sovêr ons die gebruik van ons intellektuele eiendom toelaat, verleen ons u ‘n lisensie, beperk tot die voorwaardes in hierdie ooreenkoms uiteengesit. 3.7. Ons kontrak met u en u lisensie duur [een jaar vanaf die datum van aanvang / betaling]. Enige voortsetting deur ons of deur u na verstryking van [een jaar] is ‘n nuwe kontrak onder die voorwaardes wat dan op ons webwerf geplaas word. U voortgesette gebruik van ons dienste daarna sal deur u as die aanvaarde diens, stelsel en / of voorwaardes aanvaar word. 
3.8. Die kontrak tussen ons ontstaan ​​wanneer ons die betaling van u diens ontvang. OF 
3.9. Die kontrak tussen ons ontstaan ​​eers wanneer ons aan u skryf om te bevestig dat ons instem om die diens wat u wil hê, aan u te lewer. U betaling skep nie ‘n kontrak nie. As ons weier om ‘n diens te lewer, sal ons u geld onmiddellik op u kredietkaart terugstuur. 
3.10. As ons u gratis toegang gee tot ‘n diens of funksie op ons webwerf wat normaalweg ‘n gelaaide funksie is, en dat die diens of funksie gewoonlik onderhewig is aan bykomende kontraktuele voorwaardes, stem u nou in dat u die voorwaardes nakom. 
3.11. Ons kan hierdie ooreenkoms en / of die manier waarop ons die dienste lewer te eniger tyd verander. As ons dit doen: 3.11.1 Die verandering sal in werking tree wanneer ons dit op ons webwerf plaas. 3.11.2 U stem in om gebind te wees deur enige veranderinge. As u nie instem om deur hulle gebind te word nie, moet u nie ons webwerf of die dienste gebruik nie.
OF 3.11.3 Ons sal u van die verandering kennis gee. As u nie die verandering aanvaar nie, sal ons die geld wat u vir die diens betaal het sedert die datum van die verandering terugbetaal. 3.11.4 As u in die toekoms enige betaling vir dienste maak, doen u dit onder die voorwaardes wat op daardie tydstip op ons webwerf geplaas is. 

4. U rekening en persoonlike inligting 
4.1. As u ons webwerf besoek, aanvaar u verantwoordelikheid vir enige aksie wat u doen deur iemand wat u naam, rekening of wagwoord gebruik. U moet alle nodige stappe doen om te verseker dat die wagwoord vertroulik en veilig gehou word, en ons moet ons onmiddellik in kennis stel indien u enige rede het om te glo dat u wagwoord aan iemand anders bekend geword het, of die wagwoord is, of waarskynlik sal wees , op ‘n ongemagtigde manier gebruik word. 
4.2. U stem saam dat u akkurate, opgedateerde en volledige inligting oor uself verskaf het. Ons is nie verantwoordelik vir enige foute as gevolg van die onakkurate inligting nie. 
4.3. U stem in om ons in kennis te stel van enige veranderinge in u inligting sodra dit plaasvind. As u dit nie doen nie, kan ons u rekening beëindig. 

5. Stylvol inteken voorwaardes 
5.1. Besonderhede van die koste en voordele van Stylvol-inskrywing word op ons webwerf uiteengesit en dienooreenkomstig van tyd tot tyd bygewerk. 
5.2. Betaling vir ‘n Stylvol-intekening is vir ‘n vasgestelde periode. 
5.3. U hoef nie stappe te neem om hiervoor aansoek te doen nie. Deur die aanvaarding van hierdie bepalings en voorwaardes, beveel ons ons aan u onmiddellike toegang te verleen. U weet dat u daardeur nie geregtig is op ‘n terugbetaling nie. 
5.4. Afgesien van u kansellasie-reg, sal die beëindiging van Stylvol-intekening deur hierdie kontrak in paragraaf 15 hieronder gereguleer word. 
5.5. Ons behou die reg voor om die Stylvol-inteken-reëls of -stelsel te verander en om die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms te eniger tyd sonder kennisgewing te verander. U voortgesette gebruik van die Stylvol-diens na sodanige wysigings word as ‘n aanvaarding van u beskou die bepalings van die gewysigde ooreenkoms. Die bepalings wat op u van toepassing is, is dié wat hier op ons webwerf geplaas word op die dag waarop u op ons webwerf inteken.

 6. Die prys 
6.1. Die pryse betaalbaar vir dienste word duidelik op ons webwerf uiteengesit. 6.2. Die prys wat vir enige dienste gehef word, kan van land tot land verskil. U is moontlik nie geregtig op die laagste prys nie, tensy u in die land in aanmerking kom. 
6.3. Pryse is ingesluit alle toepaslike belasting op toegevoegde waarde of ander belasting. 
6.4. As u vir ‘n intekeningdiens inteken, sal die betaling moontlik nie ander dienste dek nie, waarvoor ons u sal vra om óf by te voeg tot u intekening óf deur ‘n enkele betaling. 

7. Hernuwings-betalings 
7.1. Ten minste vier weke voor die verstryking van die periode, waarvoor u betaal het, sal ons u ‘n boodskap aan u laaste e-posadres stuur om u te vertel dat u intekening en lisensie om die dienste te gebruik binnekort verval en u uitnooi om te hernu . ‘N Faktuur vir die nuwe periode word ingesluit. 
7.2. Op enige tydstip voordat u intekening verstryk, kan u die [My Rekening-afdeling] op ons webwerf gebruik om toegang tot u persoonlike inligting te verkry en [u vereistes vir dienste te verander of] hernuwing te kanselleer. 
7.3. Na verstryking van u Stylvol-inskrywing, sal ons outomaties die betaling van u kredietkaart van die bedrag wat op die faktuur gespesifiseer is, vroeër betaal en bevestig die hernuwing van u Stylvol-intekening vir ‘n verdere periode deur aan u ‘n e-posboodskap te stuur. 
7.4. Onderhewig aan die vorige subparagraaf, kan u intekening binne [15] dae kanselleer na die datum waarop ons die hernuwing van u Stylvol-intekening bevestig. As u dit doen, sal ons u intekening-koste binne [15 dae] na ontvangs van hierdie versoek terugbetaal. 
7.5. Behalwe die beperking hierbo uiteengesit, is Stylvol-intekening nie terugbetaalbaar nie en kan nie oorgedra word nie.

8. Sekuriteit van u kredietkaart Ons sorg dat u webwerf veilig is vir u gebruik. 8.1. Kaartbetalings word nie verwerk op ‘n bladsy wat deur ons beheer word nie. Ons gebruik een of meer aanlyn betaling diensverskaffers wat u kaart- of bankrekening-besonderhede in ‘n veilige omgewing sal enkripteer.
8.2. As u ons gevra het om u kredietkaartbesonderhede vir u volgende aankoop of intekening te onthou, sal ons u betalingsbesonderhede veilig op ons stelsels stoor. Hierdie besonderhede sal ten volle geïnkripteer word nie en slegs gebruik word om u outomatiese maandelikse betalings of ander transaksies wat u aangegaan het, te verwerk. 

9. Hoe ons u inhoud hanteer 
9.1. Ons privaatheidsbeleid is sterk en presies. Dit voldoen volledig aan die huidige privaatheidswetgewing wat by [skakel na privaatheidsbeleid] is. 
9.2. As u inhoud op enige openbare gebied van ons webwerf plaas, word dit in die openbare domein beskikbaar. Ons het geen beheer oor wie dit sien of wat iemand daarmee doen nie. 
9.3. Selfs al is toegang tot u teks agter ‘n gebruikersregistrasie, bly dit effektief in die openbare domein omdat iemand slegs moet registreer en aanmeld om toegang daartoe te kry. U moet dus vermy om onnodige vertroulike inligting te plaas. 
9.4. Ons het die vryheid nodig om ons dienste en u eie gebruik daarvan te kan openbaar. U gee ons dus nou onherroeplik die reg en lisensie om enige inhoud wat u op ons webwerf, in openbare domeine en in enige medium plaas, te redigeer, te kopieer, te publiseer, te versprei, te vertaal en andersins te gebruik. U verklaar en waarborg dat u gemagtig is om al die regte te verleen. 
9.5. Ons sal die lisensie slegs gebruik vir kommersiële doeleindes van die besigheid van ons webwerf en sal ophou om dit te gebruik na ‘n kommersieel redelike tyd. 
9.6. U stem in om afstand te doen van u reg om outeursreg te eis, en u reg om beswaar te maak teen enige verdraaiing, verminking of ander wysiging van u werk soos bepaal in die Copyright Act 1978.
9.7. [U mag ons nou onherroeplik toestaan ​​om terugvoering, kommentaar en graderings oor u aktiwiteit via ons webwerf te publiseer, selfs al is dit lasterlik of krities]. 
9.8. As u inhoud van enige aard plaas, sal u nie die eienaarskap van die outeursreg daarin verander nie. Ons het geen aanspraak daarop nie en ons sal nie u regte vir u beskerm nie. 
9.9. U verstaan ​​dat u persoonlik verantwoordelik is vir u verbreking van iemand anders se intellektuele eiendomsreg, laster, of enige wet wat mag voorkom as gevolg van enige inhoud wat deur u geplaas is. 
9.10. U aanvaar alle risiko’s en verantwoordelikheid om te bepaal of enige inhoud in die openbare domein is en nie vertroulik is nie. 
9.11. Stel ons asseblief in kennis van enige sekuriteits-oortreding of ongemagtigde gebruik van u rekening. 
9.12. [Ons versoek nie idees of teks vir verbetering van ons diens nie, maar as u materiaal van enige aard aan ons stuur, word u geag ‘n lisensie aan ons te verleen om dit te gebruik in die bepalings uiteengesit in subparagraaf [vyf / nommer] hierbo]. 

10. Beperkings op wat u op ons webwerf mag plaas Ons nooi u uit om op verskillende maniere en vir verskillende doeleindes inhoud op ons webwerf te plaas. Ons moet u gebruik van ons webwerf reguleer om ons besigheid en ons personeel te beskerm, om ander gebruikers van ons webwerf te beskerm en om die wetgewing na te kom. Hierdie bepalings is van toepassing op alle gebruikers van ons webwerf. Ons onderneem nie om elke artikel wat gepos word te modereer of na te gaan nie, maar ons beskerm wel ons besigheid kragtig. As ons glo dat Content geplaas die wet oortree, sal ons ten volle saamwerk met die wetstoepassings-owerhede op enige manier wat ons kan. U stem saam dat u niemand anders sal gebruik of toelaat om ons webwerf te gebruik om inhoud te plaas of enige aktiwiteit te onderneem wat: 
10.1. onwettig wees, of geneig is om ‘n ander persoon aan te spoor om ‘n misdaad te pleeg; 
10.2. bestaan ​​uit kommersiële klank-, video- of musieklêers; 
10.3. obseen, aanstootlik, dreigend, gewelddadig, kwaadwillig of lasterlik wees; 10.4. seksueel eksplisiet of pornografies wees;
10.5. waarskynlik iemand sal mislei of gebruik word om iemand te verpersoonlik, of om u identiteit, ouderdom of verbondenheid met iemand verkeerd voor te stel; 10.6. vra of versamel wagwoorde of ander persoonlike inligting van ‘n ander gebruiker sonder sy toestemming, en plaas ook nie onnodige persoonlike inligting oor jouself nie; 
10.7. gebruik word om goedere of dienste te verkoop of vir enige ander kommersiële gebruik wat nie deur ons, vir jouself of vir enige ander persoon bedoel is nie. Voorbeelde hiervan is: die stuur van privaat boodskappe met ‘n kommersiële doel, of die versameling van inligting met die bedoeling om dit aan ‘n derde party te gee vir sy kommersiële gebruik; 
10.8. sluit niks anders in as woorde nie (dit wil sê dat u geen simbole of foto’s sal insluit nie), behalwe ‘n foto van uself in u profiel op die plek wat ons aanwys; 
10.9. die verskaffing van ongemagtigde kopieë van die kopiereg van ‘n ander persoon te fasiliteer; 
10.10. skakel na enige van die materiaal wat in hierdie paragraaf gespesifiseer word; 
10.11. Plaas buitensporige of herhaalde boodskappe buite die onderwerp aan enige forum of groep; 
10.12. die stuur van ongeskikte kommunikasie of inhoud aan iemand onder die ouderdom van 18. 

11. U plasing: beperkte inhoud In verband met die beperkings hieronder uiteengesit, mag ons ‘n plasing wat nie aan hierdie bepalings voldoen nie, weier of wysig of verwyder. Benewens die beperkings hierbo uiteengesit, mag ‘n plasing nie die volgende bevat nie: 
11.1. hiperskakels, anders as wat spesifiek deur ons gemagtig is; 
11.2. sleutelwoorde of woorde wat herhaal word, wat nie van toepassing is op die inhoud wat geplaas is nie. 
11.3. die naam, logo of handelsmerk van enige ander organisasie as die van u of u kliënt. 
11.4. onakkurate, onwaar of misleidende inligting.

12. Verwydering van aanstootlike inhoud 
12.1. Om twyfel te vermy, word hierdie paragraaf gerig aan enige persoon wat vir enige doel op ons webwerf kom. 
12.2. Ons is nie verplig om die aktiwiteit van ‘n besoeker of kliënt vir enige doel te monitor of aan te teken nie, en ons aanvaar ook geen verantwoordelikheid om die internet verwante aktiwiteite te monitor of te polisieer nie. Ons kan dit egter doen sonder om dit aan u te ken en sonder om u ‘n rede te gee. 
12.3. As u aanstoot neem deur enige inhoud, is die volgende prosedure van toepassing: 12.3.1 U eis of klagte moet by ons ingedien word in die vorm wat op ons webwerf beskikbaar is, of dieselfde inligting bevat as wat in ons vorm gevra is. Dit moet per pos of per e-pos aan ons gestuur word. 
12.3.2 sal ons die aanstootlike inhoud verwyder sodra ons redelik kan; 
12.3.3 nadat ons kennisgewing van ‘n eis of klagte ontvang het, sal ons ondersoek instel na sovêr ons alleen besluit; 
12.3.4 ons mag die inhoud waaroor u gekla het of nie weer installeer nie, weer installeer. 
12.4. Ten opsigte van enige klagte wat u of iemand namens u maak, hetsy ons vorm van klagte gebruik al dan nie, gee u nou onherroeplik ‘n lisensie vir die publikasie van die klagte en alle daaropvolgende korrespondensie en kommunikasie, sonder beperking. 
12.5. U stem nou in dat indien u ‘n klag op u of lustige wyse indien, u die koste van ons ondersoek, insluitend regskoste, indien enige, aan ons sal terugbetaal. 
13. Veiligheid van ons webwerf As u ons webwerf oortree, sal ons regstappe teen u neem. U stem nou in dat u nie en sal toelaat dat enige ander persoon: 
13.1. verander, kopieer of beskadig of veroorsaak onbedoelde effek op enige gedeelte van ons webwerf, of enige sagteware wat daarin gebruik word. 
13.2. skakel na ons webwerf op enige manier wat sou veroorsaak dat die voorkoms of aanbieding van ons webwerf anders is as wat gesien sou word deur ‘n gebruiker wat ons webwerf besoek deur die URL in ‘n standaard blaaier in te tik; 
13.3. enige deel van ons webwerf aflaai sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming; 
13.4. enige produk- of dienslyste, beskrywings of pryse te versamel of te gebruik; 
13.5. versamel of gebruik enige inligting verkry vanaf of oor ons webwerf of die inhoud, behalwe soos bedoel deur hierdie ooreenkoms; 
13.6. versamel, kopieer of dupliseer op enige wyse enige van die inhoud of inligting wat op ons webwerf beskikbaar is, behalwe soos toegelaat deur hierdie ooreenkoms of soos redelikerwys nodig is vir u gebruik van die dienste; 
13.7. enige aanmeld bewyse op ons webwerf met ‘n derde party te deel; 
13.8. Ondanks bogenoemde voorwaardes verleen ons u nou ‘n lisensie om: 
13.8.1 ‘n hiperskakel na ons webwerf te skep met die doel om ‘n belangstelling vir ons albei te bevorder. U kan dit doen sonder spesifieke toestemming. Hierdie lisensie is onderhewig daaraan dat u ons of enige produk of diens nie op ‘n vals, misleidende, neerhalende of andersins aanstootlike manier vertoon nie. U mag geen logo of ander eie grafiese of handelsmerk van ons as deel van die skakel gebruik sonder ons uitdruklike skriftelike toestemming nie. 
13.8.2 u mag die teks van enige bladsy kopieer vir u persoonlike gebruik in verband met die doel van ons webwerf of ‘n diens wat ons lewer. 

14. Berging van data 
14.1. Ons mag van tyd tot tyd ‘n beperking stel vir die aantal boodskappe wat u via die Diens mag stuur, berg of ontvang. Ons kan boodskappe wat die limiet oorskry, uitvee. Ons sal u kennis gee van enige verandering aan u limiet, behalwe in ‘n noodgeval. 
14.2. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die uitvee of versuim om e-pos of ander boodskappe te berg of af te lewer nie. 
14.3. U aanvaar dat ons nie teenoor u aanspreeklik kan wees vir die verwydering of versuim om aan u te lewer nie. 
14.4. Ons handhaaf redelike prosedures vir algemene rugsteun van data vir ons eie doeleindes, maar ons gee geen waarborg dat u data gestoor sal word nie 
gerugsteun [in enige spesifieke omstandighede, tensy ons skriftelik spesifieke kontraktuele reëlings met u getref het]. 

15. Beëindiging 
15.1. Hierdie ooreenkoms eindig op die verstryking van [tyd / datum / u intekening]. 
15.2. U kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd om welke rede ook al beëindig, met onmiddellike effek. U kan die ooreenkoms beëindig deur dit per pos of per e-pos aan ons te stuur, óf deur die vorm op ons webwerf in te vul en in te dien. Ons behou die reg voor om die geldigheid te kontroleer van enige versoek om u intekening te beëindig. 
15.3. Ons kan hierdie ooreenkoms te eniger tyd om welke rede ook al beëindig, met onmiddellike effek deur u per pos of e-pos daarvan in kennis te stel. 
15.4. Beëindiging deur een van die partye het die volgende gevolge: 
15.4.1 u reg om die dienste te gebruik onmiddellik ophou; 
15.4.2 ons is nie verplig om ongelees of ongestuurde boodskappe aan u of enige derde party te stuur nie; 
15.5. In die geval van sodanige beëindiging deur ons, sal ons binne sewe dae die restant van u inskrywing vir enige diens pro rata terugbetaal, pro rata met verloop van tyd. 
15.6. Daar sal geen heruit betaling of krediet gemaak word as die diens beëindig word as gevolg van u oortreding van die bepalings van hierdie ooreenkoms nie. 15.7. Ons behou die reg om, na goeddunke, enige en alle gedeeltes van die dienste wat aan u verskaf word, te beëindig, sonder om u gelde wat u betaal het, terug te betaal indien ons na ons goeddunke besluit dat u nie die bepalings hiervan nakom nie. ooreenkoms. 

16. Onderbreking aan dienste 
16.1. As ons nodig is om die dienste te onderbreek, sal ons u redelik kennis gee waar dit moontlik is, en wanneer ons oordeel dat die afsny-tyd dit regverdig om dit aan u te vertel. 
16.2. U erken dat die dienste om baie redes buite ons beheer ook onderbreek kan word.
16.3. U stem saam dat ons nie teenoor u aanspreeklik is vir enige verlies, wat voorsienbaar is of nie, voortspruitend uit enige onderbreking aan die Dienste. 
17. Intellektuele eiendom U stem saam dat u te alle tye die volgende sal doen: 17.1. doen niks wat die waarde van ons intellektuele eiendom doen of verminder of ons eienaarskap daarvan uitdaag nie. 
17.2. ons in kennis stel van enige vermoedelike inbreuk op die intellektuele eiendom; 
17.3. wat sagteware betref wat deur u beskikbaar gestel of toeganklik gemaak word, sal u nie: 
17.3.1 ‘n deel van die kode kopieer of wysig; 
17.3.2 dit gebruik op enige manier wat nie deur hierdie ooreenkoms verwag word nie; 
17.3.3 toegang daartoe gee aan enige ander persoon as u, die lisensiehouer in hierdie ooreenkoms; 
17.3.4 inligting op enige manier aan enige ander persoon of in die algemeen verskaf. 
17.4. gebruik nie die Intellektuele Eiendom nie, behalwe direk in ons belang. 

18. Voorwaardes en beperking van aanspreeklikheid 
18.1. Die wet verskil van land tot land. Hierdie paragraaf is van toepassing sovêr die toepaslike wet dit toelaat. 
18.2. Alle implisiete voorwaardes, waarborge en voorwaardes word uitgesluit van hierdie ooreenkoms. As ‘n geïmpliseerde voorwaarde, lasbrief of termyn in enige jurisdiksie nie uitgesluit kan word nie, word hierdie subparagraaf geag verklein te wees, slegs in die mate wat nodig is om die spesifieke voorwaarde, waarborg of termyn vry te stel. 
18.3. Ons webwerf en ons dienste word net soos dit aangebied word. Ons gee geen waarborg dat die diens sal wees nie: 
18.3.1 nuttig vir u; 
18.3.2 van bevredigende gehalte;
18.3.3 geskik is vir ‘n spesifieke doel; 
18.3.4 beskikbaar of toeganklik, sonder onderbreking of sonder fout. 
18.4. Ons eis geen kundige kennis in enige vak nie. Ons ontneem enige verpligting of aanspreeklikheid teenoor u wat direk of indirek voortspruit uit inligting wat u op ons webwerf neem. 
18.5. Ons gee geen waarborg of waarborg nie en aanvaar geen wetlike verantwoordelikheid vir: 
18.5.1 akkuraatheid van enige inhoud of die indruk of effek wat dit lewer; 18.5.2 lewering van inhoud, materiaal of enige boodskap; 
18.5.3 privaatheid van enige transmissie; 
18.5.4 derdeparty-advertensies wat op ons webwerf of deur die dienste geplaas word; 
18.5.5 die gedrag, hetsy aanlyn of aflyn, van enige gebruiker van ons webwerf of die dienste; 
18.5.6 mislukking of wanfunksionering van rekenaarhardeware, sagteware of tegniese toerusting of stelsel wat direk of indirek aan u gebruik van die dienste gekoppel is; 
18.5.7 enige handeling of versuim van iemand of die identiteit van iemand wat homself aan ons voorstel via ons webwerf; 
18.5.8 enige aspek of kenmerk van dienste wat op ons webwerf geadverteer word; 18.6. stem u in dat onder ons omstandighede waar ons teenoor u aanspreeklik is, die limiet van ons aanspreeklikheid die bedrag is wat u aan ons betaal het in die onmiddellik voorafgaande [12] maande periode vir die betrokke dienste. 
18.7. Behalwe in geval van dood of persoonlike besering, sal ons totale aanspreeklikheid ingevolge hierdie ooreenkoms, hoe dit ook al ontstaan, nie die som van R [bedrag] oorskry nie. Dit geld, ongeag of u saak op kontrak, onregmatigheid of op enige ander regs-basis gebaseer is. 
18.8. Ons is nie aanspreeklik teenoor u vir enige verlies of onkoste wat: 
18.8.1 indirekte of gevolglike verlies; of
18.8.2 ekonomiese verlies of ander verlies aan omset, winste, besigheid of klandisiewaarde, selfs al was dit redelik voorsienbaar, of ons weet dat u dit sou ly. 
18.9. Hierdie paragraaf (en enige ander paragraaf wat ons aanspreeklikheid uitsluit of beperk) is van toepassing op ons direkteure, beamptes, werknemers, subkontrakteurs, agente en geaffilieerde maatskappye sowel as op ons. 
18.10. As u bewus word van enige verbreking van enige bepaling van hierdie ooreenkoms deur enige persoon, vertel ons dit asseblief deur [staatsoptrede vereis]. Ons verwelkom u insette, maar waarborg nie dat u met u oordeel saamstem nie. 

19. U vrywaar ons U stem in om ons te vrywaar teen alle koste, eise en onkoste wat direk of indirek voortspruit uit: 
19.1. u versuim om die wetgewing van enige land na te kom; 
19.2. u verbreking van hierdie ooreenkoms; 
19.3. enige handeling, verwaarlosing of wanbetaling deur enige agent, werknemer, lisensiehouer of kliënt van u; 
19.4. ‘n kontraktuele eis wat voortspruit uit u gebruik van die dienste; 
19.5. ‘n skending van die regte van enige persoon; en vir die doel van hierdie paragraaf stem u in dat die koste van ons bestuur en tegniese tyd behoorlik verhaalbaar is en redelikerwys teen R [bedrag] per uur gewaardeer kan word sonder verdere bewys. 

20. Diverse aangeleenthede 20.1. 
U onderneem om u huidige woon adres, e-posadres en telefoonnommers aan ons te gee, so gereeld as wat dit verander word, tesame met alle inligting wat ons benodig om ons in staat te stel om ons verpligtinge ingevolge hierdie kontrak na te kom. 
20.2. [Die skedules, indien enige, vir hierdie ooreenkoms is deel van die ooreenkoms en het dieselfde krag en effek]. 
20.3. As enige bepaling of bepaling van hierdie ooreenkoms te eniger tyd deur enige jurisdiksie ongeldig, ongeldig of onafdwingbaar gehou word, word dit behandel
soos gewysig of verminder, slegs in die mate wat minimaal nodig is om dit binne die wette van daardie jurisdiksie te bring en te verhoed dat dit nietig word, en dit is bindend in daardie gewysigde of verkorte vorm. Onderhewig daaraan, sal elke bepaling as skeidend vertolk word en dit op geen manier enige ander van hierdie bepalings beïnvloed nie. 
20.4. Die regte en verpligtinge van die partye wat in hierdie ooreenkoms uiteengesit word, sal oorgedra word aan enige toegelate titel opvolger. 
20.5. As u die bepalings van hierdie ooreenkoms oortree, kan ons: 
20.5.1 u rekening beëindig en toegang tot ons webwerf weier; 
20.5.2 Inhoud verwyder of redigeer, of enige bestelling na goeddunke kanselleer; 20.5.3 ‘n eis in enige hof uitreik. 
20.6. Enige verpligting in hierdie ooreenkoms wat bedoel is om na die beëindiging of voltooiing van krag te wees, sal voortgaan. 
20.7. Geen versuim of vertraging deur enige party om enige reg, bevoegdheid of regsmiddel uit te oefen, sal dien as ‘n afstanddoening daarvan nie, en ook geen aanduiding is dat dit of enige ander reg in die toekoms sal verminder nie. 
20.8. Enige kommunikasie wat aan die een kant van die ander partye bedien word, moet per hand afgelewer word of per fastmail-diens of aangetekende aflewering of per e-pos gestuur word. Dit word beskou as afgelewer: indien per hand afgelewer: op die dag van aflewering; indien dit per pos na die regte adres gestuur word: binne 72 uur na die pos; As dit per e-pos gestuur word na die adres waarvandaan die ontvangende party die laaste keer e-pos gestuur het: binne 24 uur indien die sender nie kennis gegee het van die nie-ontvangs nie. [Pas op voordat u instem om die diens per e-pos te aanvaar. Dit kan gerieflik wees, maar u kan die boodskap mis of per ongeluk] 
20.9. In die geval van ‘n dispuut tussen die partye by hierdie ooreenkoms, onderneem hulle om die geskil te besleg deur te goeder trou met die ander in ‘n bemiddelingsproses te gaan voordat hulle met arbitrasie of litigasie begin. 20.10. Sovêr die wet dit toelaat, en tensy anders vermeld, gee hierdie ooreenkoms geen reg aan enige derde party nie.
20.11. Niemand van die partye is aanspreeklik vir enige versuim of vertraging in die uitvoering van hierdie ooreenkoms wat veroorsaak word deur omstandighede buite sy redelike beheer nie, [met inbegrip van enige arbeidsgeskil tussen ‘n party en sy werknemers]. 
20.12. In die geval van enige konflik tussen enige termyn van hierdie ooreenkoms en die bepalings van die akte van oprigting van ‘n beperkte maatskappy of ‘n vergelykbare dokument wat bedoel is om enige ander korporatiewe of kollektiewe liggaam te reguleer, sal die bepalings van hierdie ooreenkoms geld. 
20.13. Die geldigheid, konstruksie en uitvoering van hierdie ooreenkoms word bepaal deur die wette van die Republiek van Suid-Afrika en u stem saam dat enige geskil wat daaruit voortspruit slegs in daardie land geding sal word.

Oor ons

Stylvol sosiale media

error: Content is protected !!